Shiatsu school

Manipura

Shiatsu

Het Japans Ministerie van Gezondheid stelt de volgende definitie:
"Shiatsu is een vorm van manipulatie met duimen, vingers en handpalmen, waarbij, zonder gebruik van enig instrument, druk wordt uitgeoefend op menselijke huid, om spanningen te corrigeren, de gezondheid te bevorderen of te bewaren."

Letterlijk vertaald uit het Japans betekent shiatsu vingerdruk en onthult zo reeds veel over deze methode. De essentie van deze vorm van massage is het uitoefenen van (loodrechte) druk op het lichaamsoppervlak. Hiervoor worden de vingers, duimen en handpalmen gebruikt. Andere (traditionele) massage- of manuele technieken worden ook gebruikt binnen shiatsu als complementaire technieken.

De naam shiatsu werd in 1919 bedacht door Tamai Tempaku en later overgenomen door Tokujiru Namikoshi. In 1955 was er een eerste erkenning van shiatsu door het Japans Ministerie van Gezondheidszorg nadat shiatsu samen met de westerse massage werd opgenomen in de toen reeds bestaande wetgeving die de anma (traditionele Japanse massage) regelde. Het was pas in 1964 dat shiatsu een apart statuut kreeg en je enkel shiatsu mocht beoefenen als je een licentie bezat, toegekend door de staat. In de aanloop van deze wettelijke erkenning in Japan werd er uitvoerig onderzoek gevoerd naar shiatsu. Een van de belangrijke vaststellingen was dat de druktechnieken die worden toegepast bij shiatsu vooral werken op het parasympatisch deel van het autonoom zenuwstelsel dat rust en herstel brengt in het lichaam. Op deze manier kon shiatsu zich onderscheiden van andere vormen van massage en verkreeg zo zijn apart statuut.
Ontegensprekelijk werd shiatsu sterk beïnvloed door de traditionele Japanse massage- en manuele technieken, zoals bijvoorbeeld anma, te-ate en ampuku (buikmassage), die vaak reeds eeuwen werden toegepast. Naast de oude traditionele inzichten en concepten werd ook de kennis over de anatomie en fysiologie van de mens ook geïntegreerd in deze toen nieuwe vorm van massage.
In die zin is shiatsu een massagevorm die in de loop van de verschillende eeuwen vele ontwikkelingen heeft gekend. De oorsprong vinden we bij mens of dier die instinctief op een plaats waar hij pijn heeft, drukt of wrijft met de handen. Na jaren studie en onderzoek werd dit instinctieve handelen verbeterd en ontwikkeld tot een systeem dat geschikt is om verlichting te bieden bij allerlei kwalen.
Shiatsu stimuleert of wekt de zelf regenereerden krachten in ons lichaam op en grijpt zo onrechtstreeks in op de eventuele symptomen.
Shiatsu is een prettige manier om te ontspannen en tot rust te komen - een moment alleen voor jezelf. Het werkt als een natuurlijke tranquillizer en is dus ideaal geschikt voor mensen met een druk en stresserend leven en last hebben van beschavingsproblemen en stress gerelateerde kwalen zoals slapeloosheid, futloosheid, stramheid en allerlei spanningen. De basistechnieken zijn zo eenvoudig dat ze door iedereen kunnen worden aangeleerd.
Naast een evenwichtige voeding, goede ademhaling, lichaamsbeweging en positief denken is shiatsu een ideaal hulpmiddel om zelf onze fysieke en mentale conditie en gezondheid te begrijpen, te beheersen en te bewaren.
Er zijn vele verschillende stijlen binnen shiatsu. Zo zijn er veel leraren die hun eigen specialisatie ontwikkelden en die na verloop van tijd uitgroeiden tot een specifieke stijl binnen shiatsu (Namikoshi shiatsu, Zen shiatsu, Ohashiatsu, Tao shiatsu, Jigen Ryu shiatsu, Shintai shiatsu, structurele shiatsu, ...) die elk een soms andere theoretische achtergrond gebruiken of een eigen invalshoek hebben.
De bekendste stijl in Japan is de Namikoshi shiatsu. Hier wordt er (bijna) geen gebruik gemaakt van de meridianen maar gebruikt men als theoretisch achtergrond vooral de anatomie en fysiologie van de mens alsook de reflexologische werking.
Een meer algemene en bekende stijl in het Westen is wat men noemt de Klassieke shiatsu. Hierbij word vooral gewerkt met de klassieke meridianen die men ook bij acupunctuur gebruikt.
Een andere belangrijke strekking binnen Shiatsu is de Zen shiatsu van Masunaga-sensei. Uit zijn eigen ervaringen en studies breidde hij de klassieke meridianen verder uit. Hij legde ook veel nadruk op de ontwikkeling van de beoefenaar zelf om meer in zijn kern te komen en anderen aan te raken vanuit het eigen centrum. De kern van de mens is zijn diepste ervaringsniveau en is existentieel van aard. Dit is het ervaringsniveau van het hart. Het centrum van de mens wordt in Japan Hara genoemd. Het is het gevoelscentrum van de mens dat in staat is zowel impulsen van buitenaf als ook signalen van het hart waar te nemen. Hiermee worden niet de bedachte emoties bedoeld die zich als reacties op impulsen voordoen. In sommige stijlen werkt men ook meer met de wondermeridianen (dit zijn extra meridianen). Onder andere Kawada sensei ontwikkelde dit systeem.

Hieronder worden de gemeenschappelijke kenmerken in de aandacht gebracht die meteen ook de essentie weergegeven van deze methode en zich op basis van deze kenmerken zich onderscheidt van andere soorten massages:

 1. shiatsu wordt toegepast op een futon die traditioneel op tatamimatten ligt;
 2. er wordt loodrechte druk ten opzichte van het lichaamsoppervlak uitgeoefend;
 3. de druk wordt overgebracht door het gecontroleerd gebruiken van het eigen lichaamsgewicht;
 4. naargelang de conditie (van het behandelde lichaamsdeel) wordt voortdurend de druk aangepast;
 5. er wordt rekening gehouden met de mens in zijn totaliteit.

Samenvattend kan je stellen:
De gepaste druk, op de gepaste plaats en het gepaste moment.

 

Binnen het opleidingcentrum Manipura worden verschillende shiatsu stijlen en technieken aangeleerd.

Dit wordt in detail meegegeven onder het deel “gestructureerde opleiding”.

Shiatsuopleiding

Het opleidingscentrum MANIPURA is een erkende shiatsuschool. De opleiding wordt erkend door de Belgische Shiatsu Federatie (BSF), een beroepsvereniging erkend door de FOD Economie, die geassocieerd is met de Europeanen Shiatsu Federation (ESF).

De shiatsu opleiding aangeboden door het centrum is onderverdeeld in drie cycli (I, II & III) die deel uitmaken van de opleiding tot shiatsu beoefenaar conform met de opgelegde normen van de BSF.
In de eerste cyclus wordt er aandacht besteed aan het leren van relaxatie shiatsu.
Bij de tweede cyclus wordt het niveau van revitalisatie shiatsu bereikt. De lessen in cyclus drie worden gegeven om het niveau van een professioneel beoefenaar te bereiken. In deze cyclus wordt het niveau naar regeneratie gebracht.
Na elke cycli kan men een examen afleggen om een getuigschrift te verkrijgen. De examenvoorwaarden omvatten een schriftelijke, een mondelinge en een praktische proef plus behandelingsverslagen.
Deze verslagen zijn per cyclus verdeeld in: 50 behandelingsverslagen van minstens 15 verschillende cliënten voor cyclus I, II en III. Voor cyclus III wordt er een extra casestudy gevraagd.
Het is noodzakelijk dat de student zich door een erkend therapeut laat behandelen.
De gestructureerde opleiding wordt bijgehouden in een shiatsu opleidingsboekje.

De opleiding is modulair georganiseerd waardoor het de student toelaat om op een flexibele manier de opleiding te vervolmaken. Op deze manier kan iedereen op zijn eigen tempo de opleiding volgen. Alle modules kunnen apart gevolgd worden naargelang de persoonlijke interesse. De modules komen in aanmerking als bijscholing (professioneel trainingsprogramma) voor de reeds erkende professionele shiatsu beoefenaars.

 

Gestructureerde opleiding per cyclus

CYCLUS I - relaxatie shiatsu

In de vestigingen Zele - Waregem - Gent

Deze cyclus bestaat uit 102 lesuren en wordt onderverdeeld in 3 niveaus: Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3.

Niveau 1 bestaat uit 30 lesuren en omvat een volledige basisbehandeling die vooral gericht is op ontspanning. De aangeleerde massagetechnieken hebben ook een versterkende werking op lichaam en geest. Ze zijn eenvoudig en gemakkelijk aan te leren en heel doeltreffend. Door oefeningen wordt ook aan de conditie gewerkt. Deze cursus is een eerste aangename kennismaking met energiedoorstroming, lichaamsmassage en relaxatie.
Deze cursus is een groei tot zelfkennis waardoor je ook anderen kan leren ontspannen.

Niveau 2 bestaat uit 36 lesuren. In deze cursus leren we het verloop en eigenschappen van elke meridiaan met zijn drukpunten. Voor elke meridiaan worden de bijhorende correcties en massagetechnieken aangeleerd. Telkens wordt de nodige aandacht besteed aan specifieke oefeningen die de werking van het meridiaanstelsel verduidelijken.
Deze cursus is heel praktisch gericht en zeer interessant voor wie het meridiaanstelsel wil leren kennen.

Niveau 3 bestaat uit 36 lesuren. Deze cursus is een belangrijk afsluitstuk van het eerste jaar met interessante studie van lichaam en geest.

 • Ampuku massage: reflexzones in de buik als herkenningspunt bij spanning en de bijhorende massagetechnieken om spanning los te laten
 • Bo en Yu punten: punten lokaliseren en behandelen om de conditie van de organen en wervelzuil te bekijken
 • Masunaga stretchingen van de verschillende meridianen
 • Gezichtsmassage
 • Ki en ademhalingsoefeningen
 • Praktisch toegepaste anatomie
 • Voedselleer
 • Applicaties

3 Vegetarische kooklessen die tot doel hebben de kracht in het lichaam te verbeteren.

CYCLUS II - Revitalisatie

Deze Cyclus II omvat 160 lesuren.
Dit pakket omvat verschillende delen, die telkens apart kunnen gevolgd worden.

 • Studie van de 12 meridianen met gevorderde shiatsu- en observatietechnieken.
  50 uur (vestiging Waregem)
 • Observatie- en duidingstechnieken
  10 uur (vestiging Gent)
 • Weekend aan zee: uitdieping van ademhalingstechnieken
  10 uur (vestiging Koksijde)
 • Applicaties: uitwendige behandeling
  6 uur (vestiging Zele)
 • Medicinale kookles: uitdieping van de energetische voedingsprincipes
  3 uur (vestiging Zele)
 • Posturale shiatsu
  81 uur (vestiging Gent)
  • Bekken: observatie- en correctietechnieken
  • Bekken: gevorderde observatie- en correctietechnieken
  • Schouders: observatie- en correctietechnieken
  • Nek: observatie- en correctietechnieken
  • Rug: observatie- en correctietechnieken
  • Rug: gevorderde observatie- en correctietechnieken
  • Ellebogen – knieën – enkels – polsen: observatie –en correctietechnieken
  • Borst- en sleutelbeen – ribben: observatie- en correctietechnieken
  • Synthese weekend structurele correcties

CYCLUS III - regeneratie shiatsu

Niveau van professioneel shiatsu beoefenaar

Cyclus III omvat 180 lesuren en 60 uur stage, opgesplitst in vier delen.
Elk deel bestaat uit 6 weekends.

Deel A (60 uur)

 • Rugproblemen en benen (vestiging Gent)
 • Het klierstelsel en het urogenitaal systeem (vestiging Waregem)
 • Hoofdpijn, nek- en schouderklachten (vestiging Gent)
 • Spijsvertering- en eliminatieproblemen (vestiging Gent)
 • Hart en circulatie, longen en luchtwegen (vestiging Waregem)
 • Motoriek en zenuwstelsel (vestiging Gent)

Deel B (60 uur)

 • Zen-shiatsu (vestiging Gent)
 • Observatie- en duidingstechnieken voor de Hara (vestiging Waregem)
 • Jigen Ryu (vestiging Gent)
 • Seiki (vestiging Gent)
 • Reumatische aandoeningen (vestiging Waregem)
 • Degeneratieve aandoeningen (vestiging Waregem)

Deel C (60 uur)

 • De gouverneur en de conceptiemeridiaan (vestiging Gent)
 • Okido yoga: wervelkolom en bekken (vestiging Gent)
 • Opzetten van een praktijk (vestiging Gent)
 • Go, Gen en Sei punten, behandeling met moxa (vestiging Gent)
 • Spiertest basis (vestiging Waregem)
 • Spiertest gevorderden (vestiging Waregem)

Deel D (60 uur)

 • Stage (vestiging Gent - Waregem)

 

Kostprijs

 • Elke onderdeel van de opleiding kan apart gevolgd worden. De prijs bedraagt 10€ per lesuur. Een gemiste les kan gratis ingehaald worden.
 • Na elke cyclus wordt er een examen georganiseerd. Het examengeld voor Cyclus 1 en 2 bedraagt 75€ en voor Cyclus 3 is het examengeld 150€.

 

Naschoolse shiatsu opleidingen

Voor wie zich nog verder wil bekwamen en de shiatsu technieken wil uitdiepen geven wij nog weekends rond specifieke thema's.

In de onmiddellijke toekomst wordt er gevraagd vanuit de B.S.F. om jaarlijks 10 uur bijscholing te volgen. Ons centrum biedt deze lessen aan. Meer informatie vind je in het programma.