Energetische lessen en weekends

Feng Shuy

Het centrum Manipura heeft naast shiatsu en yoga ook nog uitgebreid aanbod aan andere lessen.
Manipura geeft ook kooklessen, lessen Feng Shui, enz. Deze lessen kan je terug vinden onder het volledige lesprogramma.

Manipura geeft ook de kans om zich volledig te verdiepen in cursussen op verplaatsing en dit tijdens energetische weekend.

Vegetarisch kookprogramma

Voeding is één van de vier instrumenten waarmee we onze gezondheid zelf kunnen beïnvloeden, naast een goede ademhaling, lichaamsbeweging en positief denken.

Manipura biedt vegetarische macrobiotische kooklessen aan. Macrobiotiek is een voedingsleer die letterlijk wil zeggen “de alles omvattende kunst/wijze van het leven”. De basis van deze voedingsleer bevindt zich in de principes van Yin en Yang. Yin en Yang zijn tegengestelden die elkaar aanvullen en die de basis zijn voor beweging en verandering. Toegepast op voedingsleer wil dit zeggen dat de voeding ons zal ondersteunen op de verschillende veranderingen in onze omgeving om zo tot harmonie te komen.

Graan is de basis van macrobiotiek, omdat graan gezien wordt als het meest in evenwicht of harmonieus. Macrobiotiek hanteert het principe van hier en nu, het eten van verse seizoensproducten, regionale producten en bij voorkeur uit een biologische landbouw. Zo draagt macrobiotiek bij tot een beter leefmilieu.
Wens je hierover les te volgen, consulteer het programma voor de juiste data.

 

Feng Shui

Feng Shui is de kunst om in harmonie te leven met de omgeving. Letterlijk betekent Feng Shui “wind en water”. Het basis principe van deze filosofie is dat Ki verspreidt wordt door de wind en dat Ki blijft waar water aanwezig is. Water en wind – of alle omgevingsfactoren hebben een impact op de Ki en op de mens. Feng Shui onderzoekt deze omgevingsfactoren om negatieve invloeden om ze zetten en positief te transformeren. Onze omgeving wordt zelden volgens energetische principes ingericht, en dat leidt tot een verstoring van de harmonie met de natuur van de bewoners. Deze storingen kunnen lichamelijke en emotionele klachten veroorzaken. Het doel van Feng Shiu is dus onze bestaande leefomgeving aan te passen zodat de Ki of levenskracht vlot kan stromen en onze relaties te verbeteren op gezinsniveau en maatschappelijk niveau. Waarom voelt men zich meer thuis op een bepaalde plek dan op een andere? Hoe komt het dat bepaalde huizen de bewoners ongeluk brengen en dat niemand er zich op zijn gemak voelt? Heel eenvoudig: alleen op de volmaakte plek kunnen we ons gelukkig voelen, en dat is het ideaal dat de oude Chinezen nastreefden met Feng Shui. De theoretische principes van deze kunst zijn gebaseerd op één der oudste boeken uit de menselijke geschiedenis: de I Tjing. Wens je hierover les te volgen, consulteer het programma voor de juiste data. Naast de basisinrichting, structuur en omgaan met correctiemateriaal uit de Feng Shui, besteden we extra aandacht aan Feng Shui met mineralen.

 

Nine Star Ki

Dit is een vorm van Chinese astrologie gebaseerd op de stand van de Grote Beer, Vega en Polaris. Deze sterren bewegen volgens een negenjarige cyclus en ieder jaar krijgt een getal van 1 tot 9. Deze getallen worden berekend volgens jaar en maand waarin je geboren bent. Ze geven inzicht in onze gevoelsstructuren, helpen ons in ons volwassen leven inzicht te krijgen en geven richting in stresssituaties. De bewegingen van de sterren zijn belangrijk voor de landbouw, gezondheid en politiek.

Deze cursussen worden gegeven door gastleraar Rex Lasalle.

 

Ademhalingsweekends aan zee

De achtergrond van deze cursus komt uit de Mazdaznan geneeskunde. Deze geneeskunde komt uit het tijdperk dat alles gezien werd als één geheel, zowel politiek als geneeskunde, godsdienst en recht. Oefeningen werden gegeven voor een betere gezondheid maar ook om inzichten te krijgen of voor religieuze ervaringen. De basis ligt bij de ontwikkeling van de levensadem en de ontwikkeling van het klierstelsel.

De ademhaling wordt vooral gestimuleerd door korte energieke bewegingen op het lichaam. Dit zijn panopraktiek oefeningen. Hierdoor ontstaar er een drukgolf in de adembeweging. Deze wordt vakkundig gericht en aangeleerd zodanig dat oude stagnaties uit elkaar vallen en plaats maakt voor een nieuwe verdiepte ademhaling. Deze ademhaling heeft een universeel karakter zodat orde in het lichaam hersteld wordt.

Het gebruik van eucalyptol wordt aangewend als zuiverend middel. De relatie tussen longen en huid wordt duidelijk bij het borstelen van het lichaam in de juiste richting. De relatie tussen ademhaling en emotie is duidelijk gedurende het ganse weekend en wordt lichamelijk ervaren. De Egyptische ademoefeningen gaan de wervelzuil ontslakken en versoepelen, de residulucht in beweging brengen waardoor afvalstoffen uit het lichaam verdwijnen zodat er meer zuurstof opgenomen wordt.
Een speciale voetmassage doet de ademtonus toenemen, verlicht de adem, brengt slijm in beweging en maakt de longen elastischer.

Dit alles wordt gegeven in een prachtige omgeving met veel ionen in de lucht zodat het resultaat maximaal wordt.

 

Klierstelsel

In het klierstelsel staat er volgens de Mazdaznan geneeskunde de thymusklier centraal. De thymusklier is zeer gevoelig voor stress en speelt een belangrijke vorm bij auto-immuniteit. Deze klier is van groter belang bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Bij goede werking gaan de trillingen van de thymusklier naar de andere klieren. De inwendige afscheidingen worden hierdoor gestimuleerd en verfrissing ontstaat. De aangewende technieken zijn bekloppingen, schuddingen, langdurige rekkingen, vibraties en klank.

Hierdoor ontstaat verjeugdiging en verjonging van het lichaam.

 

Maans- en zonsverduisteringsmeditaties

Op het uur van de maans- en zonsverduisteringen worden speciaal uitgekozen oefeningen uitgevoerd om de specifieke elektromagnetische energie op te vangen. De maansverduistering werkt meer in op de gevoelsstructuren met een inwerking van ongeveer drie weken. De zonsverduistering werkt in op de daadkracht en heeft een werking van 6 tot 8 maand.